Reglementer

Nedenfor findes de vigtigste reglementer, der nødvendige for en temastik samler at stifte bekendtskab med.

Vælger man son frimærkesamler at opbygge sin frimærkesamling med henblik på at udstille – er der som i enhver anden form for konkurrence – et antal spilleregler som skal overholdes.

Reglementerne nedenfor er opdelt i to grupper.

De udstillings relaterede reglementer der indeholder en række regler, der er rettet imod den enkelte frimærkeudstilling – lige fra de store verdensudstillinger med op til 4000 rammer og helt ned til klubudstillinger med 100 rammer. For den enkelte udstiller er det ikke denne gruppe reglementer der er de vigtigste.

De samlings (eksponat) relaterede reglementer og guidelines indeholder en række regler og anbefalinger, som skal lægges til grund ved opbygningen af det enkelt eksponat. Det er samtidig regler og anbefalinger, som juryer lægger til grund ved deres bedømmelse af det pågældende eksponat.

Der finder et reglement med tilhørende guidelines for hvert enkelt udstillingsklasse:

Reglementer for udstillingsklasserne: Klik på titlerne-linkene nedenunder.

Tematisk reglement. Okt. 2000.Tematisk guidelines. Okt. 2000. – Reglement for bedømmelse af Åben Klasse. Mar.2009. – Open Philately. Feb. 2014. – Postkort klassen. Maj 2009. – En rammes eksponater.

Udstillingsreglementer: Klik på titlerne-linkene nedenunder.

Det Danske udstillingsreglement. Maj 2012 – Det Nordiske udstillingsreglement. Juli 2016 – GREV (Generalreglement for bedømmelse af eksponater). Oktober 2000