Motivkommisionen

FIP´s Tematiske Kommisson udsender med mellemrum et nyhedsbrev under navnet TC News, sidste nye er fra feb 2019, dette kan læses via Kommissonens hjemmeside: http://www.fipthematicphilately.org/

Under FIP – “Federation International de Philatelie” er etableret en kommission for hver udstillingsklasse. Det er kommissionernes primære formål at arbejde for at udbrede og vedligeholde interessen for de respektive udstillingsklasser – herunder at sikre, at de eksisterende udstillingsreglementer og guidelines afspejler den udvikling, der finder sted inden for de respektive udstillingsklasser.

Hvert medlemsland under FIP er opfordret til at vælge en national repræsentant, der som medlem af den pågældende kommission har ansvaret for at formidle nyt fra kommissionen til de nationale samlere og samtid holde kommissionen orienteret om den nationale udvikling.

Dansk repræsentant i den tematiske kommission er. Jørgen Jørgensen.- jrgen@jrgensen.dk