De Danske Motivsamlere

Intro

De Danske Motivsamlere – i daglig tale kaldet DDM, er en klub for frimærkesamlere, som har valgt, at bygge samleriet op omkring et bestemt tema eller motiv.

Klubben henvender sig både til de samlere, der ønsker at hygge sig med frimærkerne hjemme, som til dem der opbygger samlinger til udstillingsbrug.

DDM blev stiftet den 24. april 1988 på initiativ af klubbens æresmedlem Tage Bøcher Knudsen.

DDM er en landsdækkende klub – for langt de fleste medlemmer er der tale om ”klub nr. 2”, hvor der er mulighed for gennem erfaringsudveksling med klubbens øvrige medlemmer, at rendyrke sine interesser som motivsamler.

Klubben afholder 2 møder om året, hvor der er et par indlæg/foredrag og en kraftig bytteaktivitet, endvidere udsendes der nyhedsbreve med artikler om motivfilateli, orientering om udstillinger.

Klubben har nu startet på version 3, af hjemmesiden, hvor bl.a.også blive muligheder for, bytteannoncer .

VELKOMMEN.