Samlinger/eksponater

 
1. Fisheries
2. Uglerne i Danmark
3. Denmark the Land and the Community
4. Homo Aves Co Existence
5. Drawing the World (INDONESIA 2012 eksponat juli 2012)
6. The Horse
7. Life Conditions for the Polar Eskimoes 
8. CHESS War on 64 Squares (INDONESIA 2012 eskponat juli 2012)  
9. Fra Kronborg til Tuborg