The Silent Twilight Hunters in Denmark.

Undertitel: Owls breeding and seen in Denmark, their history and sometimes difficult life.

Exponatet er en historie om uglernes historie, den tilknyttede overtro på godt og ondt og deres til tider noget vanskelige liv i Danmark. Ud af de 7 ynglende uglearter her i landet, er der kun 2 af arterne, der er almindeligt forekommende og ikke konstant er truet af udryddelse.

Jeg har forsøgt, at anvende så meget dansk materiale som muligt og er opbygget som et tematisk eksponat. Eksponatet har sidst været udstillet på den svensk/danske nationale udstilling Malmex2018, hvor den opnåede 82 point. Det skal bemærkes, at exponatet er løbende ændret i løbet af årene, og det der er vist her på siden er versionen fra 2018.

Gode råd og kommentarer er velkomne.

Med venlig hilsen og god fornøjelse. Erik Kolmos.