Motivmøde og Generalforsamling den 5. marts 2022.

Formanden Søren Hansen bød velkommen til de 12 fremmødte og oplyste at generalforsamlingen var sat til kl. 1030 og der lige kunne nås lidt bytning og en kop kaffe inden. Generalforsamlingen var overstået lidt over 11 og under punktet eventuelt fortalte Lars Peter Svendsen lidt om de store udfordringer, der havde været i forbindelse med hans nye job, som formand for Forbundet.

Referatet fra generalforsamlingen kan ses under punktet: Medlemmer/Generalforsamling.

 

Efter generalforsamlingen var der livlig gang i bytningen frem til frokost.

 

Efter frokost viste Claus sin nye samling: Olympiadens Historie, og fortalte om manglen på materiale op til Olympiaden i Berlin 1936, hvor der til gengæld var meget materiale fra og derefter var det blevet noget lettere at finde materiale.

Der blev talt om hvis samlingen skulle munde i et udstillings eksponat, skulle man focusere på et enkelt område eller årstal, idet det er meget omfattende emne.

Det samme kunne gøre sig gældende for Mette`s nye projekt: Klimakrisen i Fugleperspektiv, som hun viste den første ramme af. Hun ville dog indtil videre udbygge samlingen som hun havde lyst til og ikke til udstillingsbrug.

Mødet sluttede omkring kl. 1400.