Motivmøde og generalforsamling den 20. november 2021.

Formanden Søren Hansen bød velkommen til de ca. 14 fremmødte og det var dejligt, at vi igen kunne mødes til vores Motivtræf efter Covid19 nedlukningen og oplyste at generalforsamlingen var sat til kl. 1030 og der lige kunne nås lidt bytning og en kop kaffe inden.

Referatet fra generalforsamlingen vil senere kunne ses under punktet: Medlemmer/Generalforsamling

 

Efter generalforsamlingen gennemgik Peter Michaelsen sit spejder exponat på 5 rammer og efterlyste muligheder til forbedringer og dermed lidt flere point på udstillinger.

Der udspandt sig en livlig diskussion/debat, hvorunder Søren (nordisk dommer) kom med en del forslag og generelle betragtninger.

Igen kom vi omkring,  hvordan man samler. Man bestemmer selv, hvordan man vil samle, men når der skal udstilles er der regler. I Tematisk Klasse mange regler og i Åben Klasse meget få regler.

Mette Sørensen viste sit exponat  med verdens traner, som man godt kunne blive klog af.

Mødet sluttede omkring kl. 1500.