Reglement for bedømmelse af Åben Klasse.

1. Udstillinger med bedømmelse

I overensstemmelse med artikel 1.4 i FIP’s reglement for bedømmelse af konkurrenceklasser på FIPudstillinger (GREV), er dette reglement specielt udarbejdet for Åben Klasse eksponater.

2. Udstillings eksponater

Et Åben Klasse eksponat opbygges over et emne valgt af udstilleren. Udstilleren kan frit vælge hvorledes eksponatet opbygges og skal alene respektere nedenstående to regler:

2.1 Det filatelistiske materiale skal udgøre mindst 50 % af eksponatet.

2.2 Det ikke-filatelistiske materiale må – i tykkelse – ikke være mere end 5 mm således at, det kan monteres i standard udstillingsrammer.

3. Bedømmelse af eksponater

3.1 Åben Klasse vil blive bedømt af kvalificerede dommere udvalgt af dommerkollegiet.

3.2 Følgende kriterier vil blive lagt til grund med henblik på at sikre en mere objektiv bedømmelse.

Titel, idé og kreativitet                          20

Behandling                                             40

Plan og udvikling                      20

Forskning og viden om emnet  20

Materiale                                                 25

Kvalitet og sjældenhed             15

Intelligent brug og variation

af ikke-filatelistisk materiale      10

Præsentation                                           15

                                                       Total 100

4. Bedømmelsen

Bedømmelsen af eksponatet er det antal point der opnås (anvendes som kvalifikation til internationale udstillinger).

Udstilleren modtager et diplom hvor såvel medaljegrad som point er anført

Udstillingsledelsen kan herudover frit afgøre om der skal uddeles en erindringsmedalje eller tilsvarende erindringsgave.

De i det danske udstillingsreglement anførte medaljegrænser er uændret gældende for Åben Klasse.

FIP kongressen i 2004 godkendte et reglement for Åben Klasse, der placerer denne klasse som en eksperimental udstillingsklasse. Nærværende reglement er baseret herpå. 7. marts 2009

Guidelines (retningslinier) for bedømmelse af åben klasse eksponater

1. Udstillinger med bedømmelse

Nærværende guidelines er udarbejdet for at hjælpe juryen med at bedømme de enkelte eksponater, og for at hjælpe udstilleren med at opbygge sit eksponat.

Et af de vigtigste formål med den Åbne Klasse er at propagandere for at samle på frimærker.

Det er derfor vigtigt, at juryen lader eksponatets tiltrækningskraft overfor publikum indgå i deres bedømmelse.

2. Udstillings eksponater

Mindst 50 % af det anvendte materiale (efter antal) skal være af filatelistisk karakter.

Det er ikke et krav, at der skal anvendes ikke-filatelistisk materiale, men manglende ikke-filatelistisk materiale vil påvirke såvel bedømmelseskriteriet ”behandling” som ”materiale”.

3. Bedømmelse af eksponater

Titel, idé og kreativitet

En opfindsom titel som dækker emnet og en original idé bør belønnes.

Behandling

En plan der forklarer eksponatets opbygning er nødvendig. Planen skal ikke bestå af en omfattende tekst, men af en logisk opdeling af emnet i afsnit, således at juryen og publikum kan danne sig en idé om hvad eksponatet indeholder.

Eksponatets udvikling må følge planen og udbygges gennem nødvendig forklarende tekst på de enkelte plancher. Denne tekst bør placeres i tilknytning til de relevante objekter.

Forskning skal forstås i en bredere betydning og kan i almindelighed oversættes som udstillerens indgående viden om emnet. Denne viden dokumenters gennem valg af materiale og ved anvendelse af korte men dækkende tekster.

Materiale

Kvalitet og sjældenhed vurderes separat for de to kategorier af materialer med et maksimum på halvdelen af den samlede ramme for hver. Det samlede antal point kan ikke overstige 15 point.

I mangel af relevant filatelistisk materiale er det ofte ikke muligt at behandle emnet detaljeret. I

sådanne tilfælde er anvendelse af ikke-filatelistisk materiale ligeså acceptabelt, og det kan ydermere medvirke til at forbedre udviklingen af emnet og gøre at eksponatet virker mere tiltrækkende på publikum.

Udstilleren forventes således at udnytte de muligheder der ligger i at anvende det ikke-filatelistiske materiale i udviklingen af emnet.

Det forventes at udstilleren anvender et varieret udvalg af ikke-filatelistisk materiale og ikke alene postkort eller andet billedmateriale.

Præsentation

Det generelle indtryk er vigtigt. Præsenterer eksponatet sig godt overfor publikum?

Er alle detaljer udført pænt og omhyggeligt? Store tekstblokke øger ikke eksponatets tilgængelighed!

Guidelines er udarbejdet efter inspiration fra de i Sverige anvendte guidelines. 7. marts 2009