Den internationale Tematiske Kommission

FIP's Tematiske Kommission udsender med mellemrum et nyhedsbrev under navnet TC News.

Nyhedsbrevet indholder primært nyt om ændringer i reglementer, nyt om udstillinger og møder.

De seneste udgaver af TC-news er vedhæftet nedenfor.

Du kan downloade de seneste TC-News her: TC-News 19, TC-News 20, TC-News 21, TC News 22, TC News 23, TC News 24

 

Den Tematiske Kommission med Jonas Hällström i spidsen, har etableret en praksis med at udsende hyppige e-mail nyhedsbreve, de er hidtil udkommet ca én gang om måneden - de vil blive udsendt efter behov. Dem kan du læse her:

Juli 2012, August 2012September 2012November 2012, December 2012

Januar 2013, Februar 2013

 

Om den Tematiske kommission.

Nuværende president: Jonas Hällström, Sverige

 

Under FIP  -  "Federation Internationale de Philatelie" er etableret en kommission for hver enkelt udstillingsklasse. Det er kommissionernes primære formål at arbejde for at udbrede og vedligeholde interessen for de respektive udstillingsklasser - herunder at sikre, at de eksisterende udstillingsreglementer og guidelines afspejler den udvikling, der finder sted inden for de respektive udstillingsklasser.

Hvert medlemsland under FIP er opfordret til at vælge en national repræsentant, der som medlem af den pågældende kommission har ansvaret for at formidle nyt fra kommissionen til de nationale samlere og samtidig holde kommissionen orienteret om den nationale udvikling.

Dansk repræsentant i den tematiske kommission er: Jørgen Jørgensen - jrgen@jrgensen.dk  

 

Kommissionens hjemmeside finder du her: www.fipthematicphilately.org