Udstillingsreglementer

Nedenfor findes de vigtigste af de reglementer, der er nødvendige for en tematisk samler at stifte bekendtskab med.

Vælger man som frimærkesamler at opbygge sin frimærkesamling med henblik på at udstille - er der som i enhver anden form for konkurrence - et antal spilleregler som skal overholdes. 

Reglementerne er nedenfor opdelt i to grupper:

De udstillings relaterede reglementer der indeholder en række regler der er rettet imod den enkelte frimærkeudstilling - lige fra de store verdensudstillinger med op til 4.000 rammer og helt ned til klubudstillingen med 100 rammer.
For den enkelte udstiller er det ikke denne gruppe reglementer der er de vigtigste. 

De samlings (eksponat) relaterede reglementer og guidelines indeholder en række regler og anbefalinger, som skal lægges til grund ved opbygningen af det enkelte eksponat. Det er samtidig regler og anbefalinger som juryen lægger til grund ved deres bedømmelse af det pågældende eksponat.  

Her findes et reglement med tilhørende guidelines for hver enkelt udstillingsklasse: Traditionel, posthistorie, tema o.s.v.

 

Udstillingsregelmenter: Anvendelse: Opdateret:
GREX (General Regulations of the FIP for Exhibitions) Internationalt udstillingsreglement June 2008
GREV Generalreglement for bedømmelse af eksponater  
FREGREX Europæisk udstillingsreglement Amsterdam 2002
NORDIA reglement Nordisk udstillingsreglement   
     
Reglement for udstillingsklasserne:     
Tematisk reglement   

 Oktober 2000

Tematisk Guidelines     Oktober 2000
Åben Klasse     Marts 2009
Postkort Klassen     Juli 2009
Én rammes eksponater     

 

Bedømmelsesskemaer for: Motiv  --  Åben Klasse --  Postkort.