Motiv Nyt nr 59 er på vej.

 Hus at det nu er tid at betale kontingent.  Kassereren beder om at kontingentet indbetales senest 15. februar.