Udstillingsreglement for Postkort klassen - Fælles Nordisk reglement.

Indledning
Dette specialreglement er udfærdiget til bedømmelse af postkorteksponater i Norden.
 
Postkortsklassen er opstået som en følge af udviklingen indenfor de filatelistiske udstillingsklasser. Postkortet har en nær tilknytning til disse, fordi det først og fremmest er beregnet til formidling af et budskab gennem postbefordring, ligesom helsager og andre postale forsendelser.
 
 
1. Udstillinger med bedømmelse
Postkortsklassen kan optages som bedømmelsesklasse på såvel nationale eller klubudstillinger i de nordiske lande som på nordiske udstillinger.
 
 
2. De udstillede Eksponater
Et postkortseksponat bearbejdes med udgangspunkt i et geografisk (topografisk) emne, et tematisk emne eller et ud fra et andet synspunkt, helt efter samlerens eget valg. Eksponatet skal omfatte mindst 2 rammer og kunne monteres i udstillingsrammer af standardformat (B=890, H=1180 mm). 1-rammes eksponater tillades på danske klub og nationale udstillinger.
 
 
3. Principper for eksponatets opbygning
 
3.1 Definition af postkort
Et postkort skal have en illustration. Derudover gælder:
• for cirkulerede (postbesørgede eller på anden måde postbehandlede) postkort, at disse skal have
kendetegn, som viser, at de er behandlet af en postal organisation
• for ucirkulerede (ikke postbehandlede) postkort, at disse skal have trykt tekst eller trykte
adresselinjer, eventuelt portorude, som viser at kortet er beregnet til at befordres uden
kuvert.
 
 
3.2 Idé, plan og bearbejdning
En indledende plan viser idéen og strukturen i eksponatet. Eksponatets titel samt hoved- og
underafsnit skal vise eksponatets struktur og logiske opbygning (den ”røde tråd”).
Titlen skal på bedst mulig måde afspejle eksponatets indhold. Bearbejdningen af eksponatet skal være i overensstemmelse med titel og plan. Hvert postkort skal have tilknytning til det valgte emne.
 

3.3 Kundskaber og forskning
Kundskab om emnet og postkortene forudsætter forskning som vises i kortfattede tekster i tilknytning til postkortet.
 
 
4. Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelse skal følgende kriterier anvendes:
- Idé, plan og bearbejdning af emnet/temaet
- Kundskaber og forskning
- Kvalitet og sjældenhed
- Præsentation.
 
 
5. Bedømmelse af eksponatet
Postkortseksponatet bedømmes af en jury, der er udpeget af det nationale filatelistforbund.
 
5.1 Pointskala
Postkortseksponat bedømmes efter følgende pointskala:
Idé, plan (20) og bearbejdning af emnet/temaet (20)                                       40
Kundskaber og forskning                                                                                   30
Kvalitet og sjældenhed                                                                                       20
Præsentation                                                                                                      10
Totalt                                                                                                                100
 
 
5.2 Medaljer
Medaljerne uddeles på basis af det pointtal, der er tildelt efter punkt 5. Medaljerne gives efter følgende skala:
 
Medalje                             Nordisk                            
Guld                                          90                                     
Stor vermeil                              85                                     
Vermeil                                     80                                     
Stor sølv                                   75                                     
Sølv                                          70                                     
Sølvbronze                               65                                     
Bronze                                      60                                     
Deltagerbevis                        ≤ 59                                 
 
Postkortseksponater kan tildeles ærespræmie samt juryens lykønskning.
 
5.3 Kvalifikationskrav
For at deltage i bedømmelsesklassen på nordisk udstilling skal eksponatet have opnået mindst stor sølvmedalje (70 point) på en national udstilling.
 
 
6. Gyldighed
Dette reglement med tilhørende retningslinier gælder fra og med 2009-07-01.
Det er vedtaget på det nordiske forbundsledermøde i Gardabær 2009-05-31
 
I tilfælde af uoverensstemmelse i teksten på grund af oversættelse gælder den svenske tekst.