Motiv Nyt

Velkommen til det digitale Motiv Nyt.

Motiv Nyt vil fortsat udkomme 2 til 3 gange årligt som papirudgave, men det er planen, at alle fremtidige numre af Motiv Nyt automatisk vil blive lagt på hjemmesidens digitale bibliotek.

Det er målet at tidligere numre af Moiv Nyt efterhånden også vil blive digitaliseret. Det vil alene være DDM's medlemmer der har adgang til dette bibliotek.

 

 

      Motiv Nyt nr 54. Juni 2011 

Motiv Nyt nr 55. December 2011      Motiv Nyt nr 56. Sept. 2012
   
  Motiv Nyt nr 57. December 2012        Motiv Nyt nr 58. Juni 2013  Motiv Nyt nr 59. Januar 2014

 Ved at klikke på "forsiden" åbnes hele Motiv Nyt som en stor pdf fil.

Afhængig af den browser du anvender, vil du kunne foretage fuldtekstsøgning, efter ord og sætninger i bladet.

Du får adgang til denne funktion - enten ved at klikke på "kikkert" ikonet til venstre for det åbnede dokument, eller på værktøjsbjælken øverst i skærmbilledet.