Åben Klasse - Reglement og guidelines.

Reglement for bedømmelse af
 
ÅBEN KLASSE
I overensstemmelse med artikel 1.4 i FIP’s reglement for bedømmelse af konkurrenceklasser på FIP udstillinger (GREV), er dette reglement specielt udarbejdet for Åben Klasse eksponater.
 
1. Udstillinger med bedømmelse
 
2. Udstillings eksponater
Et Åben Klasse eksponat opbygges over et emne valgt af udstilleren. Udstilleren kan frit vælge hvorledes eksponatet opbygges og skal alene respektere nedenstående to regler:
2.1 Det filatelistiske materiale skal udgøre mindst 50 % af eksponatet.
2.2 Det ikke-filatelistiske materiale må - i tykkelse - ikke være mere end 5 mm således
at, det kan monteres i standard udstillingsrammer.
 
3. Bedømmelse af eksponater
3.1 Åben Klasse vil blive bedømt af kvalificerede dommere udvalgt af dommerkollegiet.
3.2 Følgende kriterier vil blive lagt til grund med henblik på at sikre en mere objektiv
bedømmelse.
Titel, idé og kreativitet...............20
Behandling
Plan og udvikling........................20
Forskning og viden om emnet....20
Materiale
Kvalitet og sjældenhed..............15
Intelligent brug og variation
af ikke-filatelistisk materiale......10
Præsentation.............................15
l alt..........................................100
 
4. Bedømmelsen
Bedømmelsen af eksponatet er det antal point der opnås (anvendes som kvalifikation til internationale udstillinger).
Udstilleren modtager et diplom hvor såvel medaljegrad som point er anført
Udstillingsledelsen kan herudover frit afgøre om der skal uddeles en erindringsmedalje eller tilsvarende erindringsgave.
De i det danske udstillingsreglement anførte medaljegrænser er uændret gældende for Åben Klasse.
FIP kongressen i 2004 godkendte et reglement for Åben Klasse, der placerer denne klasse som en eksperimental udstillingsklasse. Nærværende reglement er baseret herpå.
7. marts 2009
 
 
Guidelines (retningslinier) for bedømmelse af åben klasse eksponater
Nærværende guidelines er udarbejdet for at hjælpe juryen med at bedømme de enkelte eksponater, og for at hjælpe udstilleren med at opbygge sit eksponat.
1. Udstillinger med bedømmelse
Et af de vigtigste formål med den Åbne Klasse er at propagandere for at samle på frimærker.
Det er derfor vigtigt, at juryen lader eksponatets tiltrækningskraft overfor publikum indgå i deres bedømmelse.
 
2. Udstillings eksponater
Mindst 50 % af det anvendte materiale (efter antal) skal være af filatelistisk karakter.
Det er ikke et krav, at der skal anvendes ikke-filatelistisk materiale, men manglende ikke-filatelistisk materiale vil påvirke såvel bedømmelseskriteriet ”behandling” som ”materiale”.
 
3. Bedømmelse af eksponater
Titel, idé og kreativitet
En opfindsom titel som dækker emnet og en original idé bør belønnes.
 
4. Behandling
En plan der forklarer eksponatets opbygning er nødvendig. Planen skal ikke bestå af en omfattende tekst, men af en logisk opdeling af emnet i afsnit, således at juryen og publikum kan danne sig en idé om hvad eksponatet indeholder.
Eksponatets udvikling må følge planen og udbygges gennem nødvendig forklarende tekst på de enkelte plancher. Denne tekst bør placeres i tilknytning til de relevante objekter.
Forskning skal forstås i en bredere betydning og kan i almindelighed oversættes som udstillerens indgående viden om emnet. Denne viden dokumenters gennem valg af materiale og ved anvendelse af korte men dækkende tekster.
 
5. Materiale
Kvalitet og sjældenhed vurderes separat for de to kategorier af materialer med et maksimum på halvdelen af den samlede ramme for hver. Det samlede antal point kan ikke overstige 15 point.
I mangel af relevant filatelistisk materiale er det ofte ikke muligt at behandle emnet detaljeret. I sådanne tilfælde er anvendelse af ikke-filatelistisk materiale ligeså acceptabelt, og det kan ydermere medvirke til at forbedre udviklingen af emnet og gøre at eksponatet virker mere tiltrækkende på publikum.
Udstilleren forventes således at udnytte de muligheder der ligger i at anvende det ikke-filatelistiske materiale i udviklingen af emnet.
Det forventes at udstilleren anvender et varieret udvalg af ikke-filatelistisk materiale og ikke alene postkort eller andet billedmateriale.
 
6. Præsentation
Det generelle indtryk er vigtigt. Præsenterer eksponatet sig godt overfor publikum?
Er alle detaljer udført pænt og omhyggeligt? Store tekstblokke øger ikke eksponatets tilgængelighed!
Guidelines er udarbejdet efter inspiration fra de i Sverige anvendte guidelines.
7. marts 2009