Aktuelt

Næste møde:

Lørdag den 22. februar 2020 kl. 10 – 15. Borgerhuset “Marielyst”, Herlev Hovedgade 172, Herlev. Indkørsel fra Piztnersvej.

Der vil som sædvanligt være et kort indlæg både formiddag og eftermiddag,
samt klubbens generalforsamling vil blive afholdt kl. 1030. Læs mere.

Velkommen till NETEX!

NETEX är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Sveriges Filatelist-Förbund och är öppen för alla samlare.

Se mere under Link. 

———————————————————————————————————————

Nordia 2020 i Malmø den 4. – 6. september 2020. http://nordia2020.se/sv-se Læs mere.