Velkommen til De Danske Motivsamlere

Nyheder

Sunday, 4. September 2016 - 17:56
Motiv Nyt september er på vej i trykken - bladet er ekstraordinært udvidet til i alt 28 sider. Så du kan godt begynde at glæde dig til at bladet snart dumper ind gennem brevsprækken.
Læs mere...


Sunday, 13. July 2014 - 19:23
Det 7. Europæiske Mesterskab i Tematisk Filateli [ECTP 2015] afholdes traditionen tro i Essen d. 7. - 9. maj 2015. Udstillingen i Essen afvikles efter helt uændrede regler. Det spændende denne gang er, at udstillingen afholdes i tæt samarbejde med London 2015, der afholdes umiddelbart efter ECTP. ECTP har valgt ikke at involvere de kommissærer, der allerede er udpeget som kommissærer for London 2015. Tilmeldingen til ECTP 2015 skal derfor som hidtil foregå igennem de nationale delegerede i FIP's Tematiske Kommission. Specialreglement og tilmeldingsblanket kan downloades fra ECTP's hjemmeside www.ectp.de Tilmelding skal være mig i hænde senest 15. september 2014. Husk at vedlægge udkast til plan!
Læs mere...


Wednesday, 10. September 2014 - 0:08
På DFF's repræsentantskabsmøde i Middelfart trådte Peter Bech ud af DFF's bestyrelse, efter i en længere årrække at have ydet en kæmpe indsats. Udstillinger i alle størrelser har været Peter's primære fokus område, hvor talrige udstillinger har nydt godt af Peters store erfaring - dels i planlægnings fasen, men ikke mindst i forbindelse med selve udstillingens opbygning . Søren Chr. Jensen kvitterede på DFF's vegne for Peters store indsats, ved at udnævne Peter til æresmedlem i Danmarks Filatelist Forbund - det synlige tegn herpå er DFF's guldnål. DDM ønsker Peter Bech hjertelig tillykke med denne udmærkelse - den er velfortjent.
Læs mere...